Πάτος σιλικόνης με μαλακό στήριγμα στη φτέρνα και το μετατάρσιο.