Πάτος σιλικόνης λεπτός με μαλακό στήριγμα στη φτέρνα και το μετατάρσιο.