Πάτος σιλικόνης ¾ με μαλακό στήριγμα για τη φτέρνα και το μετατάρσιο.