Πάτος κατάλληλος για την στήριξη της περιοχής του μεταταρσίου.