Πάτος καστόρινος ανατομικός με τριπλή υποστήριξη άκανθα, πλατυποδίας, μεταταρσίου.