Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο της GRUPPO PAGOUNA στην Αθήνα