Ανατομικοί πάτοι ¾ με τριπλή υποστήριξη στην περιοχή του άκανθα, της πλατυποδίας και του μεταταρσίου.