Ανατομικοί δερμάτινοι πάτοι με στήριξη σε τρία σημεία στο μετατάρσιο, στην πλατυποδία και στον άκανθα.